top of page
Header-logo.png

Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst BSR Oisterwijk-Heukelom

 1. De cliënt gaat in behandeling bij de therapeut en is op de hoogte gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven.

 2. De cliënt is op de hoogte van de door de therapeut gebruikte behandelvorm.

 3. De therapeut is verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, een aandoening of overlijden.

 4. Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden kan te alle tijden plaatsvinden.

 5. Beëindiging van de behandeling kan eenzijdig plaatsvinden vanuit de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

 6. Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in, is dit eigen risico voor de cliënt.

 7. De behandeling kan eenzijdig door de therapeut worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar verwacht kan worden de behandeling voort te zetten.

 8. De cliënt is op de hoogte van de klachtenprocedure en kan zich wenden tot de door de therapeut gevoerde geschilleninstantie.

 9. Betaling vindt per consult plaats per pin of contant. De cliënt ontvangt per mail een factuur van het betaalde consult.

 10. De cliënt is op de hoogte van het feit dat de therapeut een cliëntdossier bijhoudt.

 11. De therapeut behandelt dit cliëntendossier overeenkomstig met de AVG-voorwaarden.

 12. De cliënt kan een kopie vragen van het cliëntdossier van de desbetreffende cliënt.

 13. De cliënt kan vernietiging van het cliëntdossier van de desbetreffende cliënt eisen en de therapeut is wettelijk verplicht hieraan mee te werken tenzij er (juridische) aanwijsbare redenen zijn om dit niet te doen.

bottom of page